Vergoeding

Logopedie maakt deel uit van het wettelijke basispakket van de zorgverzekeraars en wordt daarom in het algemeen volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor dient de patiŽnt een doorverwijzing van een arts te hebben. (patiŽnten boven de 18 jaar oud, dienen rekening te houden met het eigen risico)

De reguliere individuele behandelingen duren een half uur en daarvoor geldt een wettelijk vastgelegde vergoeding van € 40,53. (tarief 2016)

Voor specifieke individuele behandeling voor stotteren, preverbale logopedie en afasie-patiŽnten geldt een wettelijk vastgelegde vergoeding van €81,06 (tarief 2016). Hiervoor gelden echter aanvullende voorwaarden, voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.

Voor huisbezoeken geldt een wettelijk vastgelegde toeslag van € 22,99 (tarief 2016) per bezoek.

Alle vergoedingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien de zorgverzekeraar de declaratie weigert, dan wordt er contact opgenomen met de patiŽnt en zal een factuur toegezonden worden met het te vergoeden bedrag.

Klik hier om de volledige tarievenlijst voor 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) te downloaden.